ufadraw09

繪圖版放下一個多月沒用...星期六日休息,又拿出來用....看來.都還只能在類似小畫家的軟件畫畫.

ufadraw08

常不知可畫些東西好?

ufadraw07

小黃雞.跟著我最刻雕的小黃雞印章原型畫的...

ufadraw06

HELLO KT看來容易畫.其實很難.

ufadraw05ufadraw04  

加杯貓.其實是想畫加菲貓...但那支筆,我真的...............

 

 

    全站熱搜

    亞U 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()